logo-ucimse.cz
obl?ben? přidat k oblíbeným
zprávy |jazykové vzdělávání |profesní vzdělávání |informační gramotnost |soft skills |EU fondy |návody |celoživotní učení |přijímací řízení |zájmové vzdělávání |
učímse.cz > EU fondy > Co je to Evropský sociální fond?
Získej bonus s novým účtem

Co je to Evropský sociální fond?

redakce - 12. 05. 2008
Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti.

Objem finančních prostředků z ESF pro ČR na programovací období 2007-2013 činí 3,8 mld. EUR. Na programové období 2004-2006 bylo pro ČR přiděleno 456,98 mil.Eur.

Poslání Evropského sociálního fondu

Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

Řídící orgán a další partneři

Orgánem zodpovědným za řízení pomoci z ESF v ČR je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Dalšími partnery realizace jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest, Nadace rozvoje občanské společnosti, Magistrát hlavního města Prahy, úřady práce, orgány místní a regionální samosprávy.

Základní programy Evropského sociálního fondu

Programové období 2004-2006

Programy, které umožňovaly čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů v období 2004-2006 v České republice a hlavním městě Praze byly

 • Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)
 • Jednotný programový dokument pro Cíl 3 pro Prahu (JPD3)
 • Program Iniciativy Společenství EQUAL
 • Společný regionální operační program (SROP)

Programové období 2007-2013

Programy, které umožňují čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů v období 2007-2013 v České republice a hlavním městě Praze jsou:

 • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)
 • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)
 • Operační program Praha – Adaptabilita (OPPA)

Evropský sociální fond podporuje

 • Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce
 • Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce
 • Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce
 • Celoživotní vzdělávání
 • Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly
 • Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání
 • Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce
 • Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce

Jak využít Evropský sociální fond?

Kdo může žádat o finanční podporu z ESF

 • Všechny organizace zřízené v souladu s právním řádem ČR a fyzické osoby, které budou schopny předložit kvalitní projekty

Postup po vyhlášení programů

 • Výzvy k předložení projektů zveřejní MPSV ve sdělovacích prostředích a na těchto webových stránkách
 • Podání žádosti v elektronické a tištěné podobě

Výběr projektů

 • Hlavními kritérii při posuzování projektů vypracovaných žadateli bude jejich soulad s prioritami a oblastmi podpory jednotlivých programů.
 • Zpracované projekty musí respektovat principy podpory rovných příležitostí, udržitelného rozvoje, informační společnosti a místních iniciativ.

Celkový objem finanční pomoci z ESF (období 2004-2006)

 Podpora z EU v mil. EUR
ESF celkem457
OP RLZ318,82
JPD358,8
IS EQUAL32,1
SROP47,28

Na financování se podílí 25-50% státní rozpočet ČR v závislosti na jednotlivých opatřeních.

Alokace prostředků z ESF (období 2004-2006)

v EUR
 200420052006Celkem
OP RLZ74 308 763106 433 869138 076 651318 819 283
JPD Cíl 319 211 00619 595 22619 987 13158 793 363
EQUAL7 618 15810 698 54313 784 22832 100 929
Celkem za programy101 137 927136 727 638171 848 010409 713 575

Alokace prostředků z národních zdrojů - státní rozpočet (období 2004-2006)

v EUR
Státní rozpočet200420052006Celkem
OP RLZ24 148 94134 588 99244 872 299103 610 232
JPD Cíl 316 641 00816 973 82717 313 30550 928 140
EQUAL2 817 6773 956 9965 098 27811 872 951
Celkem za programy43 607 62655 519 81567 283 882166 411 323

Alokace prostředků z národních zdrojů - místní rozpočet * (období 2004-2006)

v EUR
Místní rozpočet200420052006Celkem
OP RLZ0000
JPD Cíl 3 - hl. m. Praha2 569 9982 621 3992 673 8267 865 223
EQUAL0000
Celkem za programy2 569 9982 621 3992 673 8267 865 223

* Místní rozpočet - pouze u JPD Cíl 3 z rozpočtu hlavního města PrahyInformace převzaty z esfcr.cz.
listvyhledávání

listreklama

pracovník v sociálních službách, povinný kurz pro vás
listpersonalista.comlistzajímavosti odjinud

MDŽ 2024: Výstava Praha feministická. Místa, kde se psala historie.

Srdečně zveme na výstavu “Praha feministická. Místa, kde se psala historie”. Bude zahájena vernisáží v předvečer MDŽ, ve čtvrtek 7... více

Průzkum ukázal, že lidé milují nákupní centra - developeři musí myslet především na dopravní dostupnost

Advokátní kancelář Taylor Wessing si nechala zpracovat průzkum, který se týkal obliby nákupních center a důvodů, proč je právě nej... více

Obavy z „elektrosmogu“ v domácnosti nejsou na místě, určitá opatrnost však ano

Škodlivý vliv elektromagnetického záření z elektrických rozvodů a domácích elektrospotřebičů na lidské zdraví, který se nepřesně o... více

Souboj elektřiny a vodíku: Zvítězí technologie, která se dříve zbaví provozních omezení

I když je elektromobilita aktuálně nejdůležitějším trendem v automobilovém průmyslu, budoucnost možná patří vodíkovým palivovým čl... více
listnejčtenější články

listučímse.cz doporučuje
Výpočet čisté mzdy 2024
Jaké jsou změny v roce 2024 ve výpočtu čisté mzdy? Víte, kolik budete brát? Nechte si mzdu výpočítat naší kalkulačkou.
www.mzdova-kalkulacka-2024.cz
Výpočet nemocenské
Víte, kolik budete brát, když budete stonat? Pro výpočet zdarma klikněte zde.
www.vypocet-nemocenske.cz
Seznam všech škol v ČR
Největší databáze škol v ČR, která obsahuje velice populární a přehledný seznam všech středních škol, ale i jiných.
www.seznamskol.eu


listčtenáři doporučují