logo-ucimse.cz
oblíbené přidat k oblíbeným
zprávy |jazykové vzdělávání |profesní vzdělávání |informační gramotnost |soft skills |EU fondy |návody |celoživotní učení |přijímací řízení |zájmové vzdělávání |
učímse.cz > EU fondy > Nutricia a.s. získala dotaci z fondů EU na vzdělávání zaměstnanců
Personalista.com - otevřený HR magazín

Nutricia a.s. získala dotaci z fondů EU na vzdělávání zaměstnanců

redakce - 05. 11. 2010
Společnost Nutricia a.s. neustále usiluje o intenzivní a systematický profesní rozvoj svých zaměstnanců, což vnímá jako jednoznačnou konkurenční výhodu. Činí tak i v době hospodářské recese, kdy v mnoha společnostech jsou rozvojové aktivity redukovány na nezbytné minimum. V roce 2009 se Nutricia a.s. rozhodla reagovat na výzvu „Školení je šance“ k předložení grantového projektu pro získání dotace na firemní vzdělávání z prostředků EU. Žádost o poskytnutí dotace byla Rozhodnutím MPSV schválena a společnosti Nutricia a.s. byla v letošním roce poskytnuta finanční dotace z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ).
OPLZZ je jedním ze tří operačních programů pro čerpání financí z ESF. Tento program je konkrétně zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. Více informací o čerpání financí z fondů EU prostřednictvím operačních programů v oblasti lidských zdrojů je možno najít na stránkách Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz.



Finanční prostředky, které Nutricia touto cestou získala, jsou určeny na projekt s názvem "Training & Development regionálních zaměstnanců 2010-2011". Do rozvojových aktivit, na které je projekt zacílen, bude zařazeno přes 40 zaměstnanců společnosti Nutricia a.s., kteří vykonávají práci v různých regionech ČR (mimo Prahu) napříč celou organizační strukturou. Především se jedná o obchodní a manažerské pozice. Projekt byl zahájen 1. září 2010 a realizace je naplánována na období 2 následujících let, tj. do 30.8.2012.

Cílem projektu je zvyšování profesní vybavenosti, prohlubování kvalifikace, podpora motivace a zvyšování adaptability zaměstnanců společnosti Nutricia a.s. prostřednictvím realizace 2-letého inovativního a komplexního vzdělávacího a rozvojového programu. Těchto cílů chceme dosáhnout realizací rozvojového programu kombinujícího interní a externí vzdělávání v oblasti soft skills (např, manažerská kafeterie, obchodní dovednosti), individuálního rozvoje (např. coaching, key account management), odborných školení (např. legislativa, produktová školení), IT školení (např. MS Powerpoint, MS Excel, SW Teams) a jazykových kurzů.

Dotace byla poskytnuta v celkové maximální výši 3 085 755 Kč. Z toho aktivity vlastní realizace vzdělávání budou tvořit 83 % z celkových nákladů. Na realizaci projektu se bude podílet tým interních lektorů ve spolupráci s externími dodavateli školení. Většina rozvojových aktivit byla nastavena tak, aby získané znalosti a dovednosti byly přenositelné a uplatnitelné na trhu práce a zvyšovaly tak adaptabilitu.



Společnost Nutricia Česká republika

Nutricia je součástí skupiny Danone a jejím posláním je vyvíjet, vyrábět a distribuovat prostředky speciální výživy (kojenecké a dětské výživy, enterální klinické výživy). Pomáhá lidem se specifickými výživovými nároky ke zdraví a k prožití plného a kvalitního života. Nutricia je reprezentována dvěma jednotkami: marketingovou a prodejní jednotkou Nutricia a.s. v Praze a výrobním závodem Nutricia Deva a.s. v Novém Městě nad Metují. Se svými výrobky zaujímá Nutricia vedoucí postavení na trhu dětské, enterální a speciální výživy v České republice.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR.








listvyhledávání

listreklama

pracovník v sociálních službách, povinný kurz pro vás
listpersonalista.com



listzajímavosti odjinud

Průzkum ukázal, že lidé milují nákupní centra - developeři musí myslet především na dopravní dostupnost

Advokátní kancelář Taylor Wessing si nechala zpracovat průzkum, který se týkal obliby nákupních center a důvodů, proč je právě nej... více

Obavy z „elektrosmogu“ v domácnosti nejsou na místě, určitá opatrnost však ano

Škodlivý vliv elektromagnetického záření z elektrických rozvodů a domácích elektrospotřebičů na lidské zdraví, který se nepřesně o... více

Souboj elektřiny a vodíku: Zvítězí technologie, která se dříve zbaví provozních omezení

I když je elektromobilita aktuálně nejdůležitějším trendem v automobilovém průmyslu, budoucnost možná patří vodíkovým palivovým čl... více

Superpotraviny nemusí být vždy super. Záleží na způsobu pěstování, skladování i dovozu

Přestože jsou dnes superpotraviny vnímány jako symbol zdravého životního stylu, ne všechny jsou stejně kvalitní a poskytují stejné... více

Průvodce správným vývojem dítěte: sedat si má samo, jinak hrozí skolióza páteře

Správný vývoj miminek je diskutovaným tématem nejenom mezi lékaři, ale hlavně mezi rodiči. Každé dítě prochází vývojovými fázemi i... více
listnejčtenější články

listučímse.cz doporučuje
Výpočet čisté mzdy 2021
Jaké jsou změny v roce 2021 ve výpočtu čisté mzdy? Víte, kolik budete brát? Nechte si mzdu výpočítat naší kalkulačkou.
www.mzdova-kalkulacka-2021.cz
Výpočet nemocenské
Víte, kolik budete brát, když budete stonat? Pro výpočet zdarma klikněte zde.
www.vypocet-nemocenske.cz
Seznam všech škol v ČR
Největší databáze škol v ČR, která obsahuje velice populární a přehledný seznam všech středních škol, ale i jiných.
www.seznamskol.eu


listčtenáři doporučují