logo-ucimse.cz
obl?ben? přidat k oblíbeným
zprávy |jazykové vzdělávání |profesní vzdělávání |informační gramotnost |soft skills |EU fondy |návody |celoživotní učení |přijímací řízení |zájmové vzdělávání |
učímse.cz > informační gramotnost > Co je to PTypes?
Získej bonus s novým účtem

Co je to PTypes?

- 03. 02. 2009
Teorie temperamentu Davida Keirseyho rozšiřuje schéma vytvořené Hippokratem, Galenem a Kretschmerem. 16 temperamentů a osobnostních typů popsaných jako PTypes (osobnostní typy) je rozděleno do skupin po čtyřech podle Kretschmera takto: hyperestetický, anestetický, depresivní a hypomaniakální.
Čtyři temperamenty

Podle Encyklopedie Britannicy je temperament v psychologii popisován jako aspekt osobnosti v souvislosti s citovým rozpoložením a reakcemi a jejich rychlosti a intenzitě. Galen rozvinul dřívější psychologickou teorii čtyř základních tělních tekutin: krev, flegma, černá a bílá žluč. Člověk je zařazen do jedné skupiny podle toho jaká z nich převládá – sangvinik (milý, vstřícný), flegmatik (pomalý, apatický), melancholik (depresivní, smutný) a cholerik (vznětlivý, prudký).
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Je to nástroj pro měření lidských osobnostních rysů, používající čtyři základní škály s opačnými póly. Tyto čtyři škály jsou : (1) extrovertnost/introvertnost, (2) citlivost/intuice, (3) přemýšlení/pocity, a (4) vnímavost/úsudek. Z různých kombinací těchto vlastností vzniká 16 osobnostních typů – jak tvrdí Consulting Psychologists Press, Inc. (CPP), vlastnící práva na tento nástroj. Typy jsou obvykle označovány čtyřmi počátečními písmeny jednotlivých kombinací.

Podle CPP je Myers-Briggs indikátor typů nejrozšířenějším nástrojem pro určování osobnosti v historii. Podle Centra pro aplikaci psychologických typů (Center for Applications of Psychological Type) si 2 miliony lidí ročně nechá zjistit svůj osobnostní typ. CPP tvrdí, že vám to pomůže zlepšit pracovní i osobní vztahy a zvýšit produktivitu. Mnoho škol používá tento indikátor, aby studentům pomohla při zvolení správného zaměstnání. Společnost vytvořila pro každý ze 16 typů osobnosti svůj profil. Každý z profilů obsahuje seznam charakteristických vlastností a znaků pro každý typ.
Jungovy psychologické typy

Myers-Briggs indikátor typů je založen na pojetí psychologických typů podle Carla Junga a byl rozvinut Isabelou Briggs Myers a její matkou Katharine Cook Briggs. Manžel Isabely byl velice odlišný od zbytku rodiny a proto se matka Katharine začala zajímat o typy lidských osobností. Isabela i Katharine začaly studovat Jungovy knihy a stanovily si za cíl, že budou pomáhat lidem porozumět sami sobě a jeden druhému.


Zajímavý test osobnostních temperamentových předpokladů si můžete udělat na stránce ptypes.com (anglicky), podobný test v češtině najdete na stránce skeletus.com.


Podle Junga jsou někteří z nás extroverti a jiní introverti. Extroverti jsou více ovlivněni svým prostředím a okolní společností než svými vlastními úmysly. Introvert je subjektivní, vychází ze svého vnitřního světa a obává se světa vnějšího.

Jung také tvrdil, že neexistují stoprocentní extroverti nebo introverti. Tyto pojmy mají pouze naznačovat určitou tendenci k jednomu nebo druhému, podle toho, zda je člověk spíše ovlivňován okolním světem, nebo spíše subjektivními faktory. Jsou lidé, kteří jsou vyrovnaní a jsou stejně tak ovlivněni zvenku i zevnitř.
Vznik Myers-Briggs Type Indicatoru

Isabel Briggs Myers se naučila sestavovat testy podle zaměstnaneckých testů jedné lokální banky. Vypracovala své postupy s pomocí rodiny a přátel a vyzkoušela své první testy na tisících školou povinných dětí v Pennsylvanii. Její první studie pojednávala o studentech medicíny, které sledovala 12 let a zjistila, že jejich zaměstnání odpovídají jejich osobnostním typům. Byla dokonce přesvědčena, že ví, jaké rysy by měly lidé pracující ve zdravotnictví mít. Domnívala se, že její testy pomohou vybrat lidi, kteří by se mohli stát dobrými lékaři nebo zdravotními sestrami. Pomáhala také studentům vybírat zaměstnání, které by se pro ně nejvíce hodilo vzhledem k jejich osobnostnímu rysu a jejich nadání.

Další její kolegové jí pomohli upravit a dále rozvinout její test, který byl převzat společností CPP v roce 1975. CPP potom dodalo tomuto nástroji podobu, jakou má dnes.

Jak již bylo dříve zmíněno, Myers-Briggs nástroj ukazuje 16 různých osobnostních profilů. Poskytování osobnostních testů se stalo jistým druhem zábavy na internetu. Je tu také negativní stránka těchto profilů: mohou vést k diskriminaci a špatnému poradenství v oblasti zaměstnání. Zaměstnavatelé mohou zaměstnávat, propouštět nebo převádět na jinou práci zaměstnance podle jejich osobnostního typu i přesto, že nástroj nemusí vždy spolehlivě ukázat osobnostní typ. Několik průzkumů ukazuje, že při opakovaném testování se může měnit osobnostní typ, i když k opakování testu dochází v krátké době po sobě. Například po jednom měsíci může být 50 procent zařazeno do jiného typu.

Kritika metody MBTI od Davida J. Pittengera

Základní metodou otestování spolehlivosti je dát test jedné osobě při dvou příležitostech. Interval mezi testováním může být od několika týdnů po dobu delší než jeden rok. O testu by mělo platit, že osobnostní typ by měl mít trvající výsledek a proto předpokládáme, že osobnostní typ by se s časem neměl změnit. Průzkumy však ukazují, že typ osobnosti se může i během krátké doby (5 týdnů) až u 50% lidí změnit. Jak je možné, že se to stává? Dva lidé mohou mít velmi podobné osobnostní rysy a přesto je každý zařazen do jiné kategorie. To může být způsobeno tím, že se pohybují těsně kolem rozhraní, které ostře odděluje dva osobnostní typy. Statistické analýzy testu nepodporují teorii používanou k popisování osobnostních typů MBTI.

Zdá se, že test MBTI nevyhovuje mnoho základním požadavkům očekávaným od psychologického testu. Mnoho předpokladů nebylo potvrzeno nebo byly prokázány jako chybné. Neexistuje důkaz, který by potvrzoval, že je 16 typů osobnosti, mezi které by mohl být zařazen úplně každý člověk. Tvrdí se, že test MBTI by měl určit jediný neměnný typ, pro to ale neexistují uspokojivé důkazy. Závěrem lze říci, že není žádný důkaz o tom, že test MBTI by nám mohl přinést jakoukoli cenou informaci. Zdroj: www.ptypes.com
listvyhledávání

listreklama

pracovník v sociálních službách, povinný kurz pro vás
listpersonalista.comlistzajímavosti odjinud

MDŽ 2024: Výstava Praha feministická. Místa, kde se psala historie.

Srdečně zveme na výstavu “Praha feministická. Místa, kde se psala historie”. Bude zahájena vernisáží v předvečer MDŽ, ve čtvrtek 7... více

Průzkum ukázal, že lidé milují nákupní centra - developeři musí myslet především na dopravní dostupnost

Advokátní kancelář Taylor Wessing si nechala zpracovat průzkum, který se týkal obliby nákupních center a důvodů, proč je právě nej... více

Obavy z „elektrosmogu“ v domácnosti nejsou na místě, určitá opatrnost však ano

Škodlivý vliv elektromagnetického záření z elektrických rozvodů a domácích elektrospotřebičů na lidské zdraví, který se nepřesně o... více

Souboj elektřiny a vodíku: Zvítězí technologie, která se dříve zbaví provozních omezení

I když je elektromobilita aktuálně nejdůležitějším trendem v automobilovém průmyslu, budoucnost možná patří vodíkovým palivovým čl... více
listnejčtenější články

listučímse.cz doporučuje
Výpočet čisté mzdy 2024
Jaké jsou změny v roce 2024 ve výpočtu čisté mzdy? Víte, kolik budete brát? Nechte si mzdu výpočítat naší kalkulačkou.
www.mzdova-kalkulacka-2024.cz
Výpočet nemocenské
Víte, kolik budete brát, když budete stonat? Pro výpočet zdarma klikněte zde.
www.vypocet-nemocenske.cz
Seznam všech škol v ČR
Největší databáze škol v ČR, která obsahuje velice populární a přehledný seznam všech středních škol, ale i jiných.
www.seznamskol.eu


listčtenáři doporučují