logo-ucimse.cz
obl�ben� p�idat k obl�ben�m
zprávy |jazykové vzdělávání |profesní vzdělávání |informační gramotnost |soft skills |EU fondy |návody |celoživotní učení |přijímací řízení |zájmové vzdělávání |
učímse.cz > návody > Celoživotní učení - základní dokumenty
Personalista.com - otevřený HR magazín

Celoživotní učení - základní dokumenty

redakce - 27. 07. 2008
Server ucimse.cz vám přináší přehled dokumentů, o které se opírá systém dalšího vzdělávání dospělých v ČR. Původní verzi dokumentu publikovalo MŠMT. Článek je rozšířen o dokumenty o řízení lidských zdrojů, které publikovala Rada vlády pro rozvoj lidských zdrojů .
V roce 1972 vydala komise UNESCO dokument „Learning to be“, který obsahoval řadu doporučení pro vzdělávání dospělých. Jedna ze základních myšlenek zněla: „Každému jedinci musí být umožněno pokračovat ve vzdělávání během celého života. Myšlenka celoživotního vzdělávání je základním kamenem společnosti, která se učí.
Stáhnout dokument (angl. verze)

Světová konference o výchově a vzdělávání v Thajsku (Jomtien; 1990) přijala „Světovou deklaraci vzdělání pro všechny“ (tzv. Jomtienská deklarace). V této deklaraci se prohlašuje, že: „Každý člověk - děti, mladí i dospělí - bude mít prospěch z možností, které nabízí vzdělání a které budou vytvořené uspokojením základních vzdělávacích potřeb.“
klikni pro dokument (česká verze)
Stáhnout dokument (angl. verze)
V roce 1996 byla komisí UNESCO vydána zpráva „Učení: „Dosažitelný poklad“ – tzv. Delorsova zpráva (Learning: „The Treasure Within“). Tato zpráva rozpracovává celoživotní učení a stojí na čtyřech pilířích: učit se vědět, učit se dělat, učit se spolužití, učit se být. Stáhnout dokument (angl. verze)
V roce 1996 vyšla Bílá kniha EU (White Paper on Education and Training). Dokument zdůrazňuje potřebu „učící se společnosti.“ Přináší návrh na systém uznávání nabytých znalostí a dovedností jako prvku pracovní mobility a celoživotního učení. Stáhnout dokument (angl. verze)
V roce 1997 na 5. mezinárodní konferenci o vzdělávání dospělých UNESCO v Hamburku vznikl významný dokument – „Agenda pro budoucnost“ která řeší vstup vzdělávání dospělých do 21. století. Spolu s agendou byla přijata tzv. Hamburská deklarace.
Stáhnout dokument (česká verze), PDF
Memorandum o celoživotním učení je dokumentem, který velmi konkrétně určuje budoucnost celoživotního učení. Tento dokument zdůrazňuje dva základní úkoly celoživotního učení: podporovat aktivní občanství a podporovat zaměstnatelnost. Dále vymezuje tři základní kategorie učení: formální, neformální a informální.
Prohlédnout dokument (česká verze) HTML
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice – tzv. Bílá kniha. Česká Bílá kniha je pojata jako systémový projekt vyjadřující myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy ve střednědobém horizontu.
Stáhnout dokument (česká verze) PDF
Strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR (2003). Tento dokument pojmenovává budoucí globální i národní výzvy, z nichž se odvozují nároky kladené na lidské zdroje, vychází z faktu globalizace světové ekonomiky a prohlubující se internacionalizace české ekonomiky. Z této pozice také posuzuje budoucnost velkých a malých podniků, roli výzkumu, nové formy organizace práce, technologický vývoj, zejména vliv ICT, potřebu řemeslné a dělnické kvalifikace. Zvláštní pozornost věnuje změnám ve vzdělávání, výcviku a roli firemního vzdělávání.
Stáhnout dokument (česká verze)
Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ; 2004) vymezuje priority a opatření v sektoru rozvoje lidských zdrojů pro realizaci pomoci v rámci Cíle 1 ze strukturálních fondů EU. Globálním cílem operačního programu Rozvoj lidských zdrojů je dosažení vysoké a stabilní úrovně zaměstnanosti založené na kvalifikované a flexibilní pracovní síle, integraci sociálně vyloučených skupin obyvatelstva a konkurenceschopnosti podniků při respektování principů udržitelného rozvoje.
Stáhnout dokument (česká verze)
listvyhledávání

listreklama

pracovník v sociálních službách, povinný kurz pro vás
listpersonalista.comlistzajímavosti odjinud

Průzkum ukázal, že lidé milují nákupní centra - developeři musí myslet především na dopravní dostupnost

Advokátní kancelář Taylor Wessing si nechala zpracovat průzkum, který se týkal obliby nákupních center a důvodů, proč je právě nej... více

Obavy z „elektrosmogu“ v domácnosti nejsou na místě, určitá opatrnost však ano

Škodlivý vliv elektromagnetického záření z elektrických rozvodů a domácích elektrospotřebičů na lidské zdraví, který se nepřesně o... více

Souboj elektřiny a vodíku: Zvítězí technologie, která se dříve zbaví provozních omezení

I když je elektromobilita aktuálně nejdůležitějším trendem v automobilovém průmyslu, budoucnost možná patří vodíkovým palivovým čl... více

Superpotraviny nemusí být vždy super. Záleží na způsobu pěstování, skladování i dovozu

Přestože jsou dnes superpotraviny vnímány jako symbol zdravého životního stylu, ne všechny jsou stejně kvalitní a poskytují stejné... více
listnejčtenější články

listučímse.cz doporučuje
Výpočet čisté mzdy 2021
Jaké jsou změny v roce 2021 ve výpočtu čisté mzdy? Víte, kolik budete brát? Nechte si mzdu výpočítat naší kalkulačkou.
www.mzdova-kalkulacka-2021.cz
Výpočet nemocenské
Víte, kolik budete brát, když budete stonat? Pro výpočet zdarma klikněte zde.
www.vypocet-nemocenske.cz
Seznam všech škol v ČR
Největší databáze škol v ČR, která obsahuje velice populární a přehledný seznam všech středních škol, ale i jiných.
www.seznamskol.eu


listčtenáři doporučují