logo-ucimse.cz
oblíbené přidat k oblíbeným
zprávy |jazykové vzdělávání |profesní vzdělávání |informační gramotnost |soft skills |EU fondy |návody |celoživotní učení |přijímací řízení |zájmové vzdělávání |
učímse.cz > návody > Platové tabulky státních zaměstnanců 2010
Pracovník v sociálních službách

Platové tabulky státních zaměstnanců 2010

redakce - 11. 03. 2010
Odměňování zaměstnanců všech odvětví je řešeno zákonem. Ve vymezených ustanoveních je vláda nařízením oprávněna konkretizovat podmínky při poskytování některých složek platu. Jinou formou nelze platové podmínky upravovat. Není tedy v pravomoci ředitele organizace řešit platové podmínky odchylně od obecně závazných předpisů.

AKTUALIZACE PRO ŠKOLSTVÍ (OD 1-1-2011) Z D E.

Platový systém je čtyřsložkový:

a) tarifní systém je založen na šestnáctitřídním systému hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací s odstupňovanou úrovní podle praktických zkušeností. Jednotný systém hodnocení prací a katalog prací zajišťuje vzájemnou srovnatelnost prací v různých odvětvích.

Limitujícím faktorem pro zařazení zaměstnance je dosažený stupeň vzdělání ve srovnání s požadavky stanovenými katalogem pro práce v jednotlivých tarifních třídách. Odstupňování platových stupňů v rámci rozpětí platových tarifů dává platovou perspektivu všem zaměstnancům.

b) osobní příplatek slouží k individuálnímu ocenění schopností a vysoké výkonnosti zaměstnance

c) příplatky k platu oceňují specifické podmínky práce

d) odměny oceňují splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů, pracovní zásluhy při dovršení 50 let věku a při prvním skončení pracovního nebo služebního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod, pomoc při předcházení požárům nebo živelním událostem nebo při jiných mimořádných událostech.


Platová třída

Z organizačního řádu vyplývá organizační uspořádání včetně stanovení funkčního a počtového vybavení útvarů. Z navazujících popisů pracovních činností vyplývá náročnost práce a tím i zařazení do platové třídy podle katalogu prací ( Nařízení vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě nabylo účinnosti dnem 1. července 2009) a stanovení požadovaného stupně vzdělání pro řádný výkon práce. Při posuzování složitosti práce se vychází ze skutečně vykonávané nejnáročnější pracovní činnosti v popisu práce.

Popis pracovní činnosti a tarifní zařazení jsou podkladem pro sjednání druhu práce v pracovní smlouvě se zaměstnancem. Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy, ve které je v katalogu zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje.

Pokud není práce v katalogu uvedena, zařadí se zaměstnanec do platové třídy, ve které jsou v katalogu prací zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Při porovnání jsou vodítkem obecné charakteristiky platových tříd uvedené v příloze k zákonu č. 262/2006 Sb. zákoníku práce.

Správné zařazení zaměstnance do platové třídy je v pravomoci zaměstnavatele.

Kvalifikační předpoklady vzdělání, potřebné pro výkon prací v jednotlivých platových třídách, jsou stanoveny v § 2 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. takto:
1. - 2.platová třída
základní vzdělání nebo základy vzdělání

3.platová třída
střední vzdělání

4.platová třída
střední vzdělání nebo střední vzdělání s výučním listem

5.platová třída
střední vzdělání s výučním listem

6.platová třída
střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo střední vzděláním s výučním listem

7. - 8.platová třída
střední vzdělání s maturitní zkouškou

9.platová třída
vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

10.platová třída
vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

11. - 12.platová třída
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

13. - 16.platová třída
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programuStupnice platových  tarifů jsou uvedeny v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Zvýšený platový tarif podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. přísluší zaměstnanci

  • uvedenému v § 303 odst. 1 zákoníku práce

  • který je úředníkem územního samosprávného celku

  • který je zaměstnancem státu v Akademii věd České republiky

  • který je zaměstnancem státu v Grantové agentuře České republiky.

Zaměstnanci, který je zdravotnickým pracovníkem poskytujícím zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení, zařízení záchranné služby nebo zařízení sociálních služeb, přísluší platový tarif stanovený podle stupnice platových tarifů uvedené v příloze č. 3 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Vnitřním platovým předpisem nebo kolektivní smlouvou může zaměstnavatel  určit platový tarif odlišně u zaměstnance zařazeného do 1. až 5. platové třídy, nebo do 6. a vyšší platové třídy, který vykonává umělecké, uměleckotechnické, uměleckopedagogické práce, činnost sportovce nebo trenéra, nebo práci výkonného letce.
listvyhledávání

listreklama

pracovník v sociálních službách, povinný kurz pro vás
listpersonalista.comlistzajímavosti odjinud

Pod každým třetím vánočním stromkem byla elektronika, lidé řeší, kam s elektroodpadem

Nejlepší Vánoce v historii měli podle prvních statistik prodejci elektra v České republice. Nová elektronika se objevila pod každý... více

Zájem o dovolenou na Silvestra letos vzrostl, stoupá obliba českých hor

Oslavy příchodu nového roku lákají stále více Čechů k odjezdu na dovolenou. Oproti loňsku si silvestrovský pobyt pořídilo o 22 pro... více

Předvánoční úklid podle profesionálů aneb jak se efektivně a ekologicky zbavit starých věcí

Podzimní víkendy jsou podle odborníků ideální čas, kdy udělat doma pořádný úklid. Vše, co jste v létě nestihli nebo odložili, může... více

Více než třetina Čechů trpí bolestmi pohybového aparátu, může za to málo pohybu, ale i špatná obuv

Onemocnění pohybového aparátu je jedním z nejčastějších problémů, se kterým se Češi vydávají do lékařských ordinací. Podle statist... více

Více než třetina Čechů trpí bolestmi pohybového aparátu, může za to málo pohybu, ale i špatná obuv

Onemocnění pohybového aparátu je jedním z nejčastějších problémů, se kterým se Češi vydávají do lékařských ordinací. Podle statist... více
listnejčtenější články

listučímse.cz doporučuje
Výpočet čisté mzdy 2016
Jaké jsou změny v roce 2016 ve výpočtu čisté mzdy? Víte, kolik budete brát? Nechte si mzdu výpočítat naší kalkulačkou.
www.mzdova-kalkulacka-2016.cz
Výpočet nemocenské
Víte, kolik budete brát, když budete stonat? Pro výpočet zdarma klikněte zde.
www.vypocet-nemocenske.cz
Seznam všech škol v ČR
Největší databáze škol v ČR, která obsahuje velice populární a přehledný seznam všech středních škol, ale i jiných.
www.seznamskol.eu


listčtenáři doporučují