logo-ucimse.cz
oblíbené přidat k oblíbeným
zprávy |jazykové vzdělávání |profesní vzdělávání |informační gramotnost |soft skills |EU fondy |návody |celoživotní učení |přijímací řízení |zájmové vzdělávání |
učímse.cz > zprávy > Chaos ve firmách. Často pracovníci ani nevědí, co po nich šéfové žádají
Personalista.com - otevřený HR magazín

Chaos ve firmách. Často pracovníci ani nevědí, co po nich šéfové žádají

redakce - 27. 08. 2019
Chaos, nebo řád? Harmonie, nebo konflikt? Dění uvnitř firmy připomíná složitý mechanismus, ve kterém se paralelně odehrává veliké množství procesů a interakcí.
Chaos, nebo řád? Harmonie, nebo konflikt? Dění uvnitř firmy připomíná složitý mechanismus, ve kterém se paralelně odehrává veliké množství procesů a interakcí, které jsou ovlivňovány nejen zaměřením podniku, ale i firemní kulturou, prostředím, ale i manažerskými postupy. Co všechno tento mechanismus ovlivňuje, kde nejčastěji dochází ke střetům a jak vlivná i zneužitelná je šéfovská „moc“ objasňuje Simona Myslikovjanová, auditorka, externí trenér&supervisor a spolupracující lektorka vzdělávací společnosti 1. VOX.

Jak se rozpozná, že ve firmě panuje dobrá, „kvalitní“ a tvůrčí atmosféra? Jaké jsou toho viditelné či hmatatelné aspekty?

Podniková kultura je jev velmi složitý, obtížně definovatelný a postižitelný, významně však ovlivňující dlouhodobou úspěšnost podniku. Firemní kultura ovlivňuje chování lidí a zrcadlí jejich skryté názory o tom, co považují za správné nebo nesprávné. K vytvoření potřebujeme čas. Klima organizace bychom mohli charakterizovat, jak lidé kulturu v organizaci vidí, jak o ní smýšlejí. Lidské zdroje se stávají nejcennější složkou organizace, a proto s nimi pracujme. Pouze jejich správným vedením a péčí o ně lze dosáhnout udržitelné konkurenční výhody. Lidé jsou nositelé znalostí a znalost je nejdůležitější formou kapitálu podniku. A proto s nimi pracujme jako s živými organismy, ne jako se shlukem osob na jednom místě. Mezi viditelné atributy, co zjevně působí na pracovníky vně firmy, také však na obchodní partnery patří brand firmy jako takový – od symbolu, artefakty. Přes čistotu interiéru, aby bylo na první dojem cítit dýchatelno. Pracovníci by se zde měli mít příjemný pocit k maximálnímu výkonu. Dále dress code či požadavky na způsob oblékání po interpersonální komunikaci, vnímání, naslouchání a respekt. Co je v týmu potřeba? Koordinace - Synergie - Respekt - Naslouchání - Komunikace - Důvěra - Motivace - Cíl.

Co všechno ovlivňuje a určuje vnitrofiremní klima a kulturu uvnitř společnosti?

Řekněme relativně stabilní a emocionální naladěnost, ve které se spojují nálady osob, jejich prožívání a vztahy mezi sebou. Dále sociální klima – vztahové aspekty, kultura a neopomeňme na seberozvoj a hodnoty. Klima působí na celý chod organizace. Působí jak na motivaci, tak spokojenost. Má vliv na týmovou kohezi, umění řešit problémové situace a jejich řešení, mezilidské vztahy, socializaci pracovníků a v neposlední řadě synergii a jejich výkon. V jakých vnitrofiremních procesech nejčastěji dochází ke střetům? Dovolím si tuto otázku pojmout naopak, neboť učím firmy, jak předcházet střetům, aby k nim vůbec nedocházelo. Procesy musí být nějak nastavené, aby nezavládl úplný chaos. Často se mi v praxi stává, že pracovníci vlastně nevědí, co se po nich žádá. Pak přistupuji k rekontraktům a provádím upgrade či znovunastavení pravidel. Proces je sled činností, které na sebe vzájemně navazují, vytvářejí tok práce postupující od jednoho člověka k druhému a tvoří hodnotu. Velmi klíčová je schopnost organizace průběžně procesy zlepšovat. To se bez lidí neobejde, protože návrhy a samotné zlepšování musí vždy vycházet od pracovníků. A proto vybudujte svůj vlastní systém neustálého zlepšování a zdokonalujte již zlepšené.

Jak byste uvnitř firmy definovala pojem „moc“? Jak výrazně se tento fenomén liší od autority či přirozeného vztahu nadřízený/podřízený?

Moc neboli schopnost ovládat chování druhých – moci říkat, co si myslíte, moci ovlivňovat své přátele, moci vést nějakou skupinu odpovědně a zdatně, moci vysvětlit svůj názor. Moc umožňuje dosáhnout žádoucích výsledků, může být však často zneužita. Mohli bychom hovořit o takzvané expertní moci, legitimní, donucující, a pak těch zřejmých, mezi které patří moci odměňování a referenční. Moc ovlivňuje to, jakým způsobem komunikujete a způsob, jakým komunikujete, zase ovlivňuje moc, jíž disponujete. Svou moc můžete velmi rychle ztratit či zúžit. A to tím, když dovolíte ostatním ovládnout vás či se pokoušíte ovládnout chování druhého. Pokud výše uvedeným taktikám neumíte čelit, svůj vliv brzy ztratíte.

Jak lze rozdělit manažery dle jejich stylu vedení a řízení? Jaké jsou jejich hlavní klady a jaké zápory?

Velmi rozsáhlá otázka, neboť názorových proudů na styl řízení je kvanta. Nedávno jsem pro účely mého studia PhD. v USA zpracovala vědeckou práci, ve které jsem se zaměřila na diagnostiku manažerských stylů. Pro výzkum jsem zvolila koncept manažerské mřížky, který se využívá k zefektivňování či hodnocení stylu vedení a kterou jsem použila jako jeden z nástrojů pro výzkum s podřízenými. Získala jsem tak odpovědi na výzkumné otázky, které jsem si stanovila. V tomto výzkumu byly stanoveny hypotézy, které byly naopak použity v dotazování manažerů. Na základě teoretických znalostí a osobních zkušeností a pozorování těchto subjektů, jsem se rozhodla i pro tuto metodu. Cílem je potvrdit či vyvrátit dané hypotézy. Vedoucím pracovníkům byly rozdány i dotazníky, na kterých bylo provedeno dotazníkové šetření transakčního a transformačního stylu, což bychom mohli považovat za „nové vedení.“ MBTI dotazník se stal též součástí. Výzkumem bylo zjištěno, co podřízení považují za zápory u svých nadřízených: malou informovanost, vytrácení meetingů, nebát se o hovořit o vzniklých konfliktech, neakceptují nápady podřízených, minimálně naslouchání, asimilují. Oproti tomu jsou zde i pozitivní faktory, byť v menší procentuální míře, které hovoří, že manažeři mají schopnost motivovat podřízené. Umí naslouchat a zajímat se o jejich potřeby, jdou příkladem, žádají zpětné vazby, komunikují a v neposlední řadě, konflikt či problém označují jako dar a do budoucna předejdou stížnosti.
listvyhledávání

listreklama

pracovník v sociálních službách, povinný kurz pro vás
listpersonalista.comlistzajímavosti odjinud

Průzkum ukázal, že lidé milují nákupní centra - developeři musí myslet především na dopravní dostupnost

Advokátní kancelář Taylor Wessing si nechala zpracovat průzkum, který se týkal obliby nákupních center a důvodů, proč je právě nej... více

Obavy z „elektrosmogu“ v domácnosti nejsou na místě, určitá opatrnost však ano

Škodlivý vliv elektromagnetického záření z elektrických rozvodů a domácích elektrospotřebičů na lidské zdraví, který se nepřesně o... více

Souboj elektřiny a vodíku: Zvítězí technologie, která se dříve zbaví provozních omezení

I když je elektromobilita aktuálně nejdůležitějším trendem v automobilovém průmyslu, budoucnost možná patří vodíkovým palivovým čl... více

Superpotraviny nemusí být vždy super. Záleží na způsobu pěstování, skladování i dovozu

Přestože jsou dnes superpotraviny vnímány jako symbol zdravého životního stylu, ne všechny jsou stejně kvalitní a poskytují stejné... více

Průvodce správným vývojem dítěte: sedat si má samo, jinak hrozí skolióza páteře

Správný vývoj miminek je diskutovaným tématem nejenom mezi lékaři, ale hlavně mezi rodiči. Každé dítě prochází vývojovými fázemi i... více
listnejčtenější články

listučímse.cz doporučuje
Výpočet čisté mzdy 2021
Jaké jsou změny v roce 2021 ve výpočtu čisté mzdy? Víte, kolik budete brát? Nechte si mzdu výpočítat naší kalkulačkou.
www.mzdova-kalkulacka-2021.cz
Výpočet nemocenské
Víte, kolik budete brát, když budete stonat? Pro výpočet zdarma klikněte zde.
www.vypocet-nemocenske.cz
Seznam všech škol v ČR
Největší databáze škol v ČR, která obsahuje velice populární a přehledný seznam všech středních škol, ale i jiných.
www.seznamskol.eu


listčtenáři doporučují