logo-ucimse.cz
obl�ben� p�idat k obl�ben�m
zprávy |jazykové vzdělávání |profesní vzdělávání |informační gramotnost |soft skills |EU fondy |návody |celoživotní učení |přijímací řízení |zájmové vzdělávání |
učímse.cz > zprávy > Střední odborné školy čekají změny. Nový web pomůže učitelům s novinkami ve výuce
Pracovník v sociálních službách

Střední odborné školy čekají změny. Nový web pomůže učitelům s novinkami ve výuce

redakce - 29. 05. 2021
Nejpozději od 1. září 2022 musí střední odborné školy zapracovat do svých vzdělávacích programů několik aktualizací, které mají uzpůsobit výuku tak, aby absolventi obstáli na stále rychleji se proměňujícím trhu práce.
“Doba se mění a překotně se vyvíjejí nejen technologie, ale vůbec samotné pojetí zaměstnání jako takového. A pandemie koronaviru tyto změny jen akceleruje,” říká Matěj Bulant, Ph.D., ředitel Odboru kariérového poradenství, dalšího vzdělávání a kurikula odborného vzdělávání NPI ČR. "I proto MŠMT v září 2020 představilo nové prvky v rámcovém vzdělávacím programu pro střední odborné školství a my v Národním pedagogickém institutu jsme rádi, že tuto změnu pomáháme uskutečnit,” dodává.

Národní pedagogický institut (NPI ČR) spouští nové webové stránky www.revize-sov.edu.cz, které školy, ředitele i učitele provedou všemi aktualizacemi odborných složek středoškolského rámcového vzdělávacího programu. Přehledná aplikace nabízí praktickou a konkrétní pomoc při zavádění novinek do školních vzdělávacích programů.

Změny provedené v RVP se dotkly jak odborné části, tak i ekonomického vzdělávání a je připravena i nová koncepce informatického vzdělávání – ta se týká pouze oboru vzdělání Informační technologie a také škol zařazených do pokusného ověřování. Každé této části se dopodrobna věnuje celá sekce webových stránek. Jsou zde k dispozici informace o tom, co konkrétně se mění a krom jiného i kontakty na odborné garanty, kteří jsou připraveni školám poradit a pomoci. Součástí informačního balíčku jsou i související dokumenty a legislativní rámce, vše doplněno o aktivní odkazy, takže uživatel nemusí nic dále složitě dohledávat a vše najde na jednom místě.

“Pro potřeby škol jsme vytvořili přehledný a maximálně praktický nástroj, díky kterým mohou své studenty připravit se na měnící se svět a trh práce,” říká Matěj Bulant a dodává: “Doba, kdy se absolvent střední odborné školy věnoval po zbytek života jen vystudovanému oboru, ta je u konce. A šance, že vystudovaný obor projde během dalších let zásadní změnou, je poměrně velká.”

A změny na trhu práce již nyní potvrzují čísla, která má Národní pedagogický institut ČR k dispozici. Z analýz hodnocení shody získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání v roce 2019 vyplývá, že:

jen necelá polovina (44 %) absolventů středního odborného vzdělání pracuje na pozicích v úplné shodě se svým dosaženým vzděláním

· dalších 9 % v částečné shodě a 12 % v dílčí neshodě
· poměrně vysoký podíl absolventů (přes 38 %) nalezlo uplatnění v zaměstnáních, která neodpovídají jejich získané kvalifikaci, a tedy pracují na pozicích v hrubé neshodě s jejich dosaženým vzděláním - tedy že absolventi svou kvalifikaci dosaženou ve středním odborném vzdělávání ve svém zaměstnání nevyužívají. (zdroj: Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání, NPI ČR, 2020)

Změna, kterou NPI ČR skrze nový web pomáhá uvádět do praxe, se týká bezmála tří set tisíc studentů navštěvujících tisícovku středních odborných škol. Cílem aktualizací v rámcovém vzdělávacím programu je krom jiného vytvořit podmínky pro to, aby každý žák, ať je z kterékoliv školy, disponoval znalostmi, dovednosti a vědomostmi, které dopovídají současným společenským potřebám a jsou nezbytné k učení pro celý život.

Součástí informační kampaně NPI ČR k novému webu je série newsletterů, které ještě do konce tohoto roku zamíří k ředitelů a učitelům SOŠ. Budou propagovat nejen samotný web, ale také nabízet webináře a rozhovory o širším společenském kontextu zaváděných změn.

· Všechny potřebné informace o zavádění nové informatiky do škol najdete na tomto oficiálním webu NPI ČR a MŠMT - revize-sov.edu.cz
listvyhledávání

listreklama

pracovník v sociálních službách, povinný kurz pro vás
listpersonalista.comlistzajímavosti odjinud

Průzkum ukázal, že lidé milují nákupní centra - developeři musí myslet především na dopravní dostupnost

Advokátní kancelář Taylor Wessing si nechala zpracovat průzkum, který se týkal obliby nákupních center a důvodů, proč je právě nej... více

Obavy z „elektrosmogu“ v domácnosti nejsou na místě, určitá opatrnost však ano

Škodlivý vliv elektromagnetického záření z elektrických rozvodů a domácích elektrospotřebičů na lidské zdraví, který se nepřesně o... více

Souboj elektřiny a vodíku: Zvítězí technologie, která se dříve zbaví provozních omezení

I když je elektromobilita aktuálně nejdůležitějším trendem v automobilovém průmyslu, budoucnost možná patří vodíkovým palivovým čl... více

Superpotraviny nemusí být vždy super. Záleží na způsobu pěstování, skladování i dovozu

Přestože jsou dnes superpotraviny vnímány jako symbol zdravého životního stylu, ne všechny jsou stejně kvalitní a poskytují stejné... více
listnejčtenější články

listučímse.cz doporučuje
Výpočet čisté mzdy 2021
Jaké jsou změny v roce 2021 ve výpočtu čisté mzdy? Víte, kolik budete brát? Nechte si mzdu výpočítat naší kalkulačkou.
www.mzdova-kalkulacka-2021.cz
Výpočet nemocenské
Víte, kolik budete brát, když budete stonat? Pro výpočet zdarma klikněte zde.
www.vypocet-nemocenske.cz
Seznam všech škol v ČR
Největší databáze škol v ČR, která obsahuje velice populární a přehledný seznam všech středních škol, ale i jiných.
www.seznamskol.eu


listčtenáři doporučují